Adam Michnik
Z korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Adama Michnika. Archiwum Zygmunta Mycielskiego, BN.
Adam Michnik
(ur. 1946)
historyk, publicysta i działacz opozycyjny w PRL

Zygmunt Mycielski wspierał działalność antykomunistycznej opozycji w Polsce. Choć sam nie przystąpił do KOR, niejednokrotnie występował przeciwko polityce władz. Utrzymywał też kontakty z opozycyjnymi działaczami, w tym szczególnie z Adamem Michnikiem. Poznał go jeszcze jako sekretarza Antoniego Słonimskiego i szybko polubił. W latach 80. martwił się o niego i jego kolegów, pisał listy do więzienia, w którym Michnika osadzono. Adam Michnik swą znajomość z Zygmuntem Mycielskim wspominał ze wzruszeniem. W 2016 roku mówił:

Byli na pewno więksi pisarze i więksi kompozytorzy od niego – on zresztą zdawał sobie z tego sprawę. A jednak Zygmunt był kimś więcej – już sama rozmowa z nim była czymś niezwykłym i niesamowicie ustawiającym na życie. (Z. Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje", Kraków 2018).

 

Formularz wyszukiwania