Bibliografia
Źródła (wybór)
„Kamerton"

Pismo Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, wydawane regularnie od 1992 roku. Zawiera szereg materialów źródłowych dotyczących Zygmunta Mycielskiego i rodziny Mycielskiech. 
Redaktor naczelny: Andrzej Szypuła

Listy Zygmunta Mycielskiego do Ludwika Erhardta i redakcji „Ruchu Muzycznego” 1957–1986

oprac. Ludwik Erhardt, Warszawa 2014.

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja

oprac., wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, 3 tomy, Warszawa 2016, 2018, 2021.

Zygmunt Mycielski, Ucieczki z pięciolinii

Warszawa 1957.

Zygmunt Mycielski, Notatki o muzyce i muzykach

Kraków 1961. Nowe wydanie: zob. Zygmunt Mycielski, Znaki zapytania.

Zygmunt Mycielski, Postludia

Kraków 1977.

Zygmunt Mycielski, Niby-dziennik

red. Zofia Mycielska-Golik, Warszawa 1998.

Zygmunt Mycielski, Szkice i wspomnienia

red. Paweł Kądziela, Warszawa 1999.

Zygmunt Mycielski, Dziennik 1950–1959

red. Zofia Mycielska-Golik, Warszawa 1999.

Zygmunt Mycielski, Dziennik 1960–1969

red. Zofia Mycielska-Golik, Warszawa 2001.

Zygmunt Mycielski, Niby-dziennik ostatni 1980–1987

red. Barbara i Jan Stęszewscy, Warszawa 2012.

Zygmunt Mycielski, Znaki zapytania

oryginalna, nieocenzurowana wersja Notatek o muzyce i muzykach, oprac. i wstęp Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022. 

Opracowania (wybór)
Beata Bolesławska-Lewandowska, Mycielski. Między muzyką a polityką

Kraków 2023 (w druku).

Beata Bolesławska-Lewandowska, The Poetry of Zbigniew Herbert as an inspiration for Zygmunt Mycielski’s compositions

"Muzyka" 2022 nr 4, s. 65–82.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Nadia Boulanger and Her Role in Polish Music – in the Light of Zygmunt Mycielski’s Writings

„Polski Rocznik Muzykologiczny" tom XX, 2022.

Beata Bolesławska, Reflecting War Traumas: Roman Palester’s "Requiem" and Zygmunt Mycielski’s "Rescue Songs"

w: Transylvanian Tributes to Ligeti. Thanatos in Contemporary Music, from the Tragic to the Grotesque, red. Bianca Țiplea Temeș, Hermann Danuser, Cluj-Napoka 2022, s. 65–82

Beata Bolesławska-Lewandowska, Between the Poet and the Composer: On "Nowy lirnik mazowiecki" [New Mazovian lyricist] by Paweł Hertz and Zygmunt Mycielski

w: Musical Analysis. Historia Theoria Praxis, Vol. 6, red. Anna Granat-Janki, Wrocław 2021, s. 125–156.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Kulisy działalności Zygmunta Mycielskiego w Związku Kompozytorów Polskich w latach 1947-1950 w świetle zachowanej korespondencji

w: Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 r., red. Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań-Warszawa 2021, s. 73–80.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia

„Res Facta Nova" 2020 nr 21 (30), s. 11–17.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Paryskie lata Zygmunta Mycielskiego w świetle jego zapisków i korespondencji

w: Między Warszawą a Paryżem (1918–1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2019, s. 85–100.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje, rozmowy o kompozytorze

wstęp Marek Zagańczyk, Kraków 2018.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej „Kultury”

„Polski Rocznik Muzykologiczny”, tom XV, 2017, s. 78–98.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski i Andrzej Panufnik – o muzycznej przyjaźni ponad żelazną kurtyną

„Muzyka” 2016 nr 4, s. 43–60.

Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego 

red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2019.

Barbara Gutkowska, Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu

Katowice 2005. 

Barbara Gutkowska, Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka

Katowice 2013. 

Paweł Hertz, O muzyce

zebrała i posłowiem opatrzyła Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Marek Zagańczyk, Warszawa 2022.

Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24: Archiwum Zygmunta Mycielskiego. Sygnatury 13997–14416

oprac. Michał Klubiński, Warszawa 2017.

Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24, część 2: Archiwum Zygmunta Mycielskiego.

oprac. Michał Klubiński, Warszawa 2022.

Michał Klubiński, Zygmunt Mycielski – Michał Bristiger. Dialogi z Andrzejem Panufnikiem i socrealizmem w tle

„Res Facta Nova", 2021 nr 22 (31), s. 9–19.

Marcin Krajewski, „Szereg”, „tablica”, „modulacja”: Zygmunta Mycielskiego wybory wysokości dźwięków

w: Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, red. Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2008, s. 50–64.

Iwona Lindstedt, Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku

Lublin 2001.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Between Intellect and Emotion – Symphony No. 2 by Zygmunt Mycielski

„Ars Pro Toto” 2017 nr. 1, s. 18–21 (International Science & Art Journal of Ján Albrecht Music and Art Academy, Banská Štiavnica).

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi?” Powojenny dwugłos Czesława Miłosza i Zygmunta Mycielskiego

w: Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka, red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2016, s. 299–311.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Kalifornijski dom pracy twórczej” – Zygmunt Mycielski w Stanach Zjednoczonych

w: „American dream”. Polscy twórcy za oceanem, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2020, s. 153–174.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Lamento di Tristano Zygmunta Mycielskiego. W poszukiwaniu znaczeń

w: Interpretacje dzieła muzycznego. W kręgu semantyki; red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2018, s. 189–204.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Lignum vitae – Zygmunt Mycielski czyta Księgę Rodzaju

w: Dzieło muzyczne wobec tradycji kulturowych, red. Anna Nowak, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 2021, s. 123–136.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Miłosierdzie (Mercy) by Karol Hubert Rostworowski as a Source of Inspiration. Sketches of Charitas by Zygmunt Mycielski

„Ars Pro Toto” 2022 nr 1, s. 13–19 (International Science & Art Journal of Ján Albrecht Music and Art Academy, Banská Štiavnica).

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Mistrz musi potwierdzić ucznia, uczeń potwierdza mistrza w jego roli i pozycji”. O relacjach Karola Szymanowskiego i Zygmunta Mycielskiego

„Res Facta Nova” 2021 nr 22 (31), s. 27-39.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Music and its Functions. Some remarks after Postludia by Zygmunt Mycielski

w: Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie [Scientific, Artistic and Philosophical-Aesthetical Reflections], red. Zuzana Martináková-Rendeková, Banská Štiavnica – Banská Bystrica 2017, s. 51–54.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Pastorałka dramatyczna Juliusza Słowackiego i jej muzyczna interpretacja we Fragmentach" Zygmunta Mycielskiego

„Res Facta Nova” 2020 nr 21 (30), s. 18–27.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „U Bacha ani jedna nuta nie spada z nieba”. Zygmunt Mycielski a twórczość Jana Sebastiana Bacha

w: Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności, red. Anna Nowak, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 2020, s. 307–324.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uszy mi się bardzo zmieniły”. W kontekście przemian warsztatowych Zygmunta Mycielskiego

w: Transgresje w muzyce, red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2022, s. 213–227.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uwertura śląska" Zygmunta Mycielskiego. Estetyczne kontrowersje towarzyszące recepcji dzieła

w: Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość i wartości uniwersalne, red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2019, s. 121–144.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uwertura śląska" Zygmunta Mycielskiego i jej krytyka podczas łagowskich „przesłuchań” (1949)

w: Granice muzyki – granice wolności. Wokół Konferencji Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku, red. Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań-Warszawa 2021, s. 81–95.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, W kręgu kultury judeochrześcijańskiej: Trzy psalmy Zygmunta Mycielskiego

w: Interpretacje dzieła muzycznego. W kontekście kultury, red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2017, s. 191–205.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Zeuropeizowany folkloryzm – Pięć pieśni weselnych Zygmunta Mycielskiego

w: Muzyka polska za granicą. Między Warszawą a Paryżem (1918–1939); red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2019, s. 171–181.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Zygmunta Mycielskiego droga ku Liturgia sacra

w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań 2019, s. 259–266.

Zygmunt Mycielski, [Wspomnienia]

„Res Facta Nova” 1994 nr 1(10).

Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej

red. Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2008. 

Marek Zagańczyk, O Zygmuncie Mycielskim

„Zeszyty Literackie” 2018 nr 2/142, s. 231–235.

Formularz wyszukiwania