Krzysztof Penderecki

Zygmunt Mycielski, Krzysztof i Elżbieta Pendereccy z dziećmi oraz Barbara i Mieczysław Tomaszewscy, Baranów Sandomierski 1977. W zbiorach Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej

Krzysztof Penderecki
(1933–2020)
kompozytor

Mycielski zachwycił się jego Pasją według św. Łukasza. Już po próbach do prawykonania utworu w katedrze w Münster zapisywał w dzienniku, że jest tym dziełem wstrząśnięty. A w pisanej tuż po koncercie relacji notował:

Nie mogę dziś usytuować wagi tego wydarzenia, nie posiadam bowiem żadnej skali ani obiektywnej podziałki dla takiej oceny. Posiadam tylko własną podziałkę. Gdy ją przykładam do Pasji, wymyka mi się to dzieło – nie mieści w żadnej dotychczasowej i dzisiejszej skali. Wydaje mi się wtedy, że Penderecki zamknął w nim nie tylko własne doświadczenie, ale i doświadczenie dwóch wieków – sprowadzając środki wyrazu do elementów tak prostych, jak są one proste w każdym arcydziele.

Formularz wyszukiwania