Piotr Perkowski
Zygmunt Mycielski i Piotr Perkowski, fot Z. Małek. Ze zbiorów POLMIC
Piotr Perkowski
(1901–1990)
kompozytor

Kompozytor i zaangażowany działacz społeczny. W 1926 roku był jednym z założycieli Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. W 1945 roku został pierwszym prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Mycielski zetknął się z nim wkrótce po przybyciu na studia do Paryża i z czasem zaprzyjaźnił. Po wojnie działali razem w Związku Kompozytorów Polskich. Wspominając po latach swą działalność w Stowarzyszeniu Młodych Muzyków Polaków oraz przyjazd do Polski po wyjściu z niemieckiej niewoli, Mycielski notował:

Przyjechałem więc w 45 roku do Warszawy. Nie było gdzie nocować, w jakimś baraku Czerwonego Krzyża znowu prycza, znowu jakaś słoma, miałem już tego dosyć. I ktoś mi mówi, że jest gdzieś jakieś stowarzyszenie muzyków. W końcu się dowiedziałem, gdzie – bodajże było na Wilczej [na Złotej – B.B-L.], schody odrapane, okien nie było, ja się tam wyskrobałem i cóż widzę: siedzi tam kilku moich kolegów, przewodniczy oczywiście Perkowski, widzi mnie i najnormalniej w świecie […] powiedział: ‚‚ach, to ty żyjesz, jesteś. Siadaj. Czego potrzebujesz?” Siadłem i nie było więcej mowy o mojej pięcioletniej nieobecności (Z. Mycielski, w: Wspomnienia i refleksje [o SMMP], „Muzyka” 1978 nr 3).

Formularz wyszukiwania