Wieczne odpoczywanie na chór mieszany (lub solo i fisharmonię) (1983–1984)

Utwory wokalno-instrumentalne i wokalne

dedykacja: dla Chóru „Echo” w Wiśniowej

czas trwania: ca 2’

rękopis: Archiwum Zygmunta Mycielskiego, Zakład Rękopisów, Biblioteka Narodowa, sygn. IV 14229 akc. 020620

prawykonanie: Wiśniowa, 5 VIII 1989, Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” w Mielcu (przygotowanie chóru – Jerzy Kopcewicz) i Chór Męski „Echo” Ośrodka Kultury w Wiśniowej (przygotowanie chóru – Andrzej Szypuła), Ewa Grzebień – organy, dyr. Andrzej Szypuła

Formularz wyszukiwania