Wojna

Wojna

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Odpowiadając na akt mobilizacyjny, Mycielski zgłosił się do stacjonującego w Sanoku 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, który wchodził w skład 3 Brygady Górskiej wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza Armii „Karpaty".

Został skierowany do udziału w walkach toczących się w okolicach Krosna, Dukli i Sanoka. Po wkroczeniu (8 września 1939 roku) wojsk słowackich do Rymanowa, a oddziałów niemieckich do Krosna, Brygada wycofywała się w stronę Stryja i Sambora. Jednak po informacji o wejściu do Polski od wschodu wojsk sowieckich zaprzestano dalszych działań. Część oddziałów przekroczyła granicę węgierską, gdzie złożyła broń. We wrześniu 1979 roku Mycielski tak wspominał ten czas:

40 lat temu – (to było 18 września?) – przekraczałem w Karpatach przełęcz Użocką z całą kompanią – oddaliśmy broń Węgrom – jakiś ich generał stał «na baczność» i płakał, jakiś nasz podoficer zastrzelił się kilka kroków od nas, pod lasem. Polska scena, sceneria też.” (9 września 1979, w: Z. Mycielski, „Notatki od 29 VIII 79 – 12 II 80", niepublikowany rękopis, Archiwum Zygmunta Mycielskiego).

On sam przedostał się do Budapesztu, gdzie poszedł prosto do kuzyna, Janoša Eszterházy. Ten pomógł mu przedostać się przez Jugosławię i północne Włochy do Francji, gdzie Mycielski chciał wstąpić do formujących się przy armii francuskiej oddziałów wojska polskiego.

Formularz wyszukiwania