Notatki o muzyce i muzykach
Notatki o muzyce i muzykach

Notatki o muzyce i muzykach

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Kraków 1961
 red. Teresa Bronowicz-Chylińska

Nie publikuję moich felietonów muzycznych z okresu 1955–58. To, co się w tym tomie ukazuje, to tylko luźne wyjątki, wybór z tego, co w tym okresie pisałem, zwłaszcza w „Przeglądzie Kulturalnym".

Tak Zygmunt Mycielski rozpoczął odautorski wstęp do tej książki. Jak się okazało po latach, w zamierzeniu autora miał to jednak być wybór felietonów publikowanych przez niego w „Przeglądzie Kulturalnym" w latach politycznej odwilży, ale interwencja cenzury nie dopuściła do druku publikacji w oryginalnym kształcie. Notatki o muzyce i muzykach są wyjściem kompromisowym, zbiorem zapisów i notatek Mycielskiego, których pełna wersja ogłoszona została w 2022 roku pod pierwotnie planowanym tytułem Znaki zapytania (zob. niżej).  

Formularz wyszukiwania