Jerzy Andrzejewski
Z listów Jerzego Andrzejewskiego do Zygmunta Mycielskiego. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Jerzy Andrzejewski
(1909–1983)
pisarz

Zygmunt Mycielski przyjaźnił się zarówno z nim, jak i z jego żoną, Marią. W pierwszych latach po wojnie wszyscy mieszkali w Krakowie. Po przeprowadzce Andrzejewskich do Szczecina Mycielski odwiedził ich tam w 1950 roku. W późniejszych latach regularnie spotykali się już w Warszawie, gdzie osiadł i Mycielski, i Andrzejewscy. Kompozytor bardzo cenił twórczość pisarską przyjaciela. W 1957 roku obaj weszli też w skład redakcji pisma literackiego „Europa”, które zostało ostatecznie zatrzymane przez cenzurę. W 1968 roku tylko Mycielski i Andrzejewski spośród krajowych twórców opublikowali w paryskiej „Kulturze” listy solidarności z pisarzami i muzykami z Czechosłowacji, protestując w ten sposób przeciwko wkroczeniu do Pragi wojsk Układu Warszawskiego. Bogata korespondencja między Mycielskim i Andrzejewskim zdeponowana jest w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Formularz wyszukiwania