Zofia Lissa
Zofia Lissa
Zofia Lissa
(1908–1980)
muzykolog

Czołowa polska muzykolog epoki powojennej. To ona w 1948 roku wprowadziła muzykologów do Związku Kompozytorów Polskich, negocjując wcześniej warunki z Zygmuntem Mycielskim (sekretarzem generalnym, a następnie prezesem ZKP). Ideologicznie byli na antypodach, Mycielski cenił jednak jej wiedzę i intelekt. W grudniu 1961 roku pisał wraz z życzeniami noworocznymi:

Zocha – życzenia. Niech nas Pan Bóg ma w swojej najświętszej opiece w 1962 roku, bo już dosyć z tym ludzkim draństwem. Trzeba chyba wrócić do starego, brodatego Pana Boga, to pewniejsze! (list w zbiorach Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej).

 

Formularz wyszukiwania