Nowy lirnik mazowiecki, dziewięć pieśni i finał na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę do słów Pawła Hertza (1955)

Nowy lirnik mazowiecki, dziewięć pieśni i finał na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę do słów Pawła Hertza (1955)

Utwory wokalno-instrumentalne i wokalne

Pieśń I: Zapatrzony, zasłuchany

Wyk. Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, Teresa Żylis-Gara – sopran

Pieśń II: Zbieram nuty, jak rosę

Wyk. Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, Adam Szybowski – baryton

Pieśń VI: Dla nas noc, krzywy płot

Wyk. Orkiestra i Chór Polskiego Radia w Krakowie

Mycielski o Nowym lirniku mazowieckim

Zygmunt Mycielski:

Ja muszę przyznać, że tekst zawsze jakoś w bardzo łatwy sposób mnie prowadzi. Napisałem dosyć dużo pieśni, kilka cyklów - do Miłosza, do Iwaszkiewicza, do Herberta, przed wojną jeszcze do Petroniusza. W [1]955 napisałem jeden z moich największych, najdłuższych kawałków, to jest zbiór pieśni, dziewięć pieśni i finał do słów Pawła Hertza (ja bardzo cenię teksty Pawła Hertza), to się nazywa Nowy lirnik mazowiecki, pisane jak gdyby – nazwijmy to – pod Lenartowicza. To jest historia XIX wieku, z postaniami, z chłopską biedą ówczesną. I ten utwór, który właściwie wtedy – może nie tyle słuchacze, ile muzycy i krytyka – zupełnie wypluła, bo to jest funkcyjne, to jest tonalne, to jest staroświeckie… No, w 55 roku już prądy awangardowe zaczynały do nas docierać. [To jest nowe], tutaj po raz pierwszy i chyba jedyny w pierwszej pieśni jest motyw sopranu z Kolberga, może nie całkiem dosłowny, jednakże te dziewięć pieśni… Ja sobie bardzo je cenię, pomimo że tam nie ma żadnych poszukiwań, które nazywamy nowoczesnymi, gdzie przyszedł ten kult awangardy, żeby coś wymyślić nowego, sonorystycznie… Instrumenty są używane tradycyjnie, po staremu.

obsada wykonawcza: fl picc, 2 fl, 2 ob, 2 cl B, 2 fg, 4 cor, 3 tr, 3 trbn, trng, tmt, ptti, t mil, tmp, gr c, ar, S solo, Bar solo, coro, quintetto d’archi

dedykacja: -

czas trwania: ca 38’ 

rękopis: Archiwum Zygmunta Mycielskiego, Zakład Rękopisów, Biblioteka Narodowa, sygn. V 14197 akc. 020588

nagranie: wg danych z rękopisu 16–20 V 1959, Teresa Żylis-Gara – sopran, Adam Szybowski – baryton, Chór i Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie, dyr. Jerzy Gert

 

Preludium – Zapatrzony, zasłuchany – Zbieram nuty jak rosę z liści – Wyszedłem śpiewać wesoło – Intermezzo – W tym wysokim lesie – Czemuś mnie zdradziła, nocko! – Dla nas noc, krzywy płot – Nie ma zgody, nie ma zgody, panowie – Za tą rzeczką słup milowy – Siwy koń u płota – Recitativo e arioso. Finał

Formularz wyszukiwania