Maria Modrakowska
Maria Modrakowska, zdjęcie z dedykacją dla Mycielskiego. Ze zbiorów Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej
Maria Modrakowska
(1896–1965)
śpiewaczka

Sopran liryczny, ulubienica przedwojennego Paryża. Wykonawczyni m.in. kompozycji Debussy’ego i Poulenca, zaangażowana także w promocję muzyki polskich kolegów studiujących u Nadii Boulanger. Była pierwszą wykonawczynią Pieśni weselnych Zygmunta Mycielskiego, śpiewała też jego Deux melodies, czyli pieśni Gorzka zatoka i Gdzieżeście. Po wojnie mieszkała w Polsce i zajmowała się pracą pedagogiczną. Mycielski zaprzyjaźnił się z nią w czasie swych paryskich studiów i pozostał w bliskim kontakcie aż do jej śmierci. W archiwum kompozytora zachowała się ich korespondencja z lat powojennych.

Formularz wyszukiwania